Python ile dosya replace

Python ile dosya replace

php dosylarındaki mysql server ip adresini değiştirmek için kullanmıştım.

import fileinput, string, sys,os
Maindir = "/var/vhost"
OldIP = "123123"
NewIP = "345345"
LogFilePath = "test.log"
def replacemachine(fileName):
##################################################################
file = open(fileName, "r") #Opens the file in read-mode
text = file.read() #Reads the file and assigns the value to a variable
file.close() #Closes the file (read session)
file = open(fileName, "w") #Opens the file again, this time in write-mode
file.write(text.replace(OldIP, NewIP)) #replaces all instances of our keyword
# and writes the whole output when done, wiping over the old contents of the file
file.close() #Closes the file (write session)
logactions(fileName)
##################################################################
def listdir(ParentPath):
for f in os.listdir(ParentPath):
if os.path.isfile(os.path.join(ParentPath,f)):
if f.rfind(".php") > 0:
print("file being replaced:",os.path.join(ParentPath,f))
replacemachine(os.path.join(ParentPath,f))
print("file replaced:",os.path.join(ParentPath,f))
else:
#print("directory:",f)
listdir(os.path.join(ParentPath,f))
def logactions(FileName):
LogStr = FileName + " replace edildi\n"
LogFile = open(LogFilePath,"a")
LogFile.write(LogStr)
if __name__ == "__main__":
listdir(Maindir)

Author: Aykut Kalem

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir