Monthly Archives: Eylül 2012

 • FastCGI sent in stderr: “Primary script unknown” while reading response header from upstream hatası çözümü

  Nginx de php-fpm kullanımda FastCGI sent in stderr: “Primary script unknown” while reading response header from upstream, şeklinde bir hata alıyorsanız aşağıdaki adımları yapınız.

  /etc/nginx/fastcgi.conf adında bir dosya oluşturun içersine

  fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;
  fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
  fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
  fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;
  
  fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
  fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
  fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;
  fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
  fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;
  
  fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
  fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx;
  
  fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
  fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
  fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;
  fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;
  fastcgi_param SERVER_NAME    $server_name;
  
  # PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
  fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;
  

  /etc/nginx/sites-enabled/default içersine

  location ~ \.php$ {
   fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
   fastcgi_index index.php;
   fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/blog.codefront.net$fastcgi_script_name;
   include    /etc/nginx/fastcgi.conf;
  }
  

  eklerseniz hatanız düzelecektir.