• Python ile dosya replace

  php dosylarındaki mysql server ip adresini değiştirmek için kullanmıştım.

  import fileinput, string, sys,os
  Maindir = "/var/vhost"
  OldIP = "123123"
  NewIP = "345345"
  LogFilePath = "test.log"
  def replacemachine(fileName):
  ##################################################################
  file = open(fileName, "r") #Opens the file in read-mode
  text = file.read() #Reads the file and assigns the value to a variable
  file.close() #Closes the file (read session)
  file = open(fileName, "w") #Opens the file again, this time in write-mode
  file.write(text.replace(OldIP, NewIP)) #replaces all instances of our keyword
  # and writes the whole output when done, wiping over the old contents of the file
  file.close() #Closes the file (write session)
  logactions(fileName)
  ##################################################################
  def listdir(ParentPath):
  for f in os.listdir(ParentPath):
  if os.path.isfile(os.path.join(ParentPath,f)):
  if f.rfind(".php") > 0:
  print("file being replaced:",os.path.join(ParentPath,f))
  replacemachine(os.path.join(ParentPath,f))
  print("file replaced:",os.path.join(ParentPath,f))
  else:
  #print("directory:",f)
  listdir(os.path.join(ParentPath,f))
  def logactions(FileName):
  LogStr = FileName + " replace edildi\n"
  LogFile = open(LogFilePath,"a")
  LogFile.write(LogStr)
  if __name__ == "__main__":
  listdir(Maindir)

 • NuSOAP ile Webservis Oluşturmak

  PHP 5 ile gelen SOAP extension yerine NuSOAP ile webservis oluşturmanın getirdiği en büyük kolaylık, NuSOAP’ın kendisinin wsdl dosyasını otomatik oluşturması.

  Bir Webservis en basit şekilde şu şekilde oluşturulabilir;

  
  include('nusoap.php'); // soap kütüphanesini include ettik
  
  $server = new soap_server();
  $server->service->charencoding = 'UTF-8'; // türkçe karakterlerde sorun yasamamak icin karakter seti utf-8 yapıyoruz
  
  $server->configureWSDL('Servis','urn:Servis');
  
  // basit bir fonksiyon yazarsak
  
  function SoapDeneme(){
  
  return array('ilk soap servisim');
  
  }
  
  // yazilan fonksiyonu servise register ediyoruz
  
  $server->register("SoapDeneme",array(),array('return' => 'xsd:string'),'urn:Servis','urn:Servis#SoapDeneme','rpc','encoded');
  
  // servisin gelen datayi islemesi icin servisi baslatiyoruz
  
  $HTTP_RAW_POST_DATA = isset($HTTP_RAW_POST_DATA) ? $HTTP_RAW_POST_DATA : '';
  $server->service($HTTP_RAW_POST_DATA);
  exit;
  

  tabiki yukarıdaki benzeri bir servis hiçbir işinize yaramayacaktır; kendi objeleriniz kendi veri tiplerinizi tanımlamanız gerekecektir.
  Kendi veri tipinizi (objenizi) tanımlamak için aşağıdaki addComplexType methodunu kullanmanız gerekiyor.

  $server->wsdl->addComplexType('KendiTipim','complexType','struct','all','',
  array(
  'TipStr' => array('name' => 'TipStr','type' => 'xsd:string'),
  'TipDbl' => array('name' => 'TipDbl','type' => 'xsd:double')
  ));
  

  şeklinde kendi veri tipinizi tanımladıktan sonra bu veritipini bir methoddan döndürmek için ilk önce fonksiyonu aşağıdakine benzer bir şekle getirmeniz gerekiyor;

  function SoapDeneme(){
  return array('TipStr' => 'methoddan donen string','TipDbl' => (double) 1.10);
  }
  

  ardından register ettiğiniz methodu aşağıdaki gibi güncellemek gerekir;

  $server->register("SoapDeneme",array(),array('return' => 'tns:KendiTipim'),'urn:Servis','urn:Servis#SoapDeneme','rpc','encoded');
  

  Yukarıdan anlaşılacağı gibi register methodunun 3. parametresi methodun cevap olarak döndüreceği tipi belirliyor.

  Kodlanacak serviste tabiki sadece veri döndüren fonksiyonlar değil, veri alan ve bu verilere göre işlem yapan fonksiyonlar  da olacaktır; serviste clienttan veri almak için register methodunun ikinci parametresi kullanılır. aşağıdaki fonksiyon client tan ismini alıp Merhaba [Isim] şeklinde cevap döndürür.

  
  function SoapDeneme2($isim){
  
  return array('Merhaba '.$isim);
  
  }
  $server->register("SoapDeneme2",array('isim' => 'xsd:string'),array('return' => 'xsd:string'),'urn:Servis','urn:Servis#SoapDeneme2','rpc','encoded');
  
 • netscaler ‘ a yeni sata disk takmak

  Diyelim ki netscalerinizin sata diski bozuldu yeni bir disk taktınız. Taktığınız sistemin netscalerın anlayacağı şekle çevirmek çevirmek için

  netscaler ‘ a login olun
  Login olduktan sonra shell ‘ e düşün

  > shell
  Copyright (c) 1992-2008 The FreeBSD Project.
  Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
      The Regents of the University of California. All rights reserved.
  

  /flash/.recovery klasörüne giriyoruz

  [email protected] cd /flash/.recovery

  /flash/.recovery klasörüne içine bakalım

  [email protected] /flash/.recovery# ls -la
  total 66572
  drwxrwxrwx 5 root wheel    512 Jun 4 2007 .
  drwxr-xr-x 6 root wheel    512 Nov 18 20:33 ..
  drwxrwxrwx 2 root wheel    512 May 1 2007 Xad2
  drwxrwxrwx 2 root wheel    512 May 1 2007 Xflash
  drwxrwxrwx 2 root wheel    512 May 1 2007 boot
  -rw-rw-rw- 1 root wheel 68088012 May 1 2007 hd.recovery.tgz
  -rw-rw-rw- 1 root wheel   4380 May 1 2007 rc.flash
  -rw-rw-rw- 1 root wheel   3055 May 1 2007 rc.manufacture
  -rw-rw-rw- 1 root wheel   6143 May 1 2007 rc.recovery
  -rw-r--r-- 1 root wheel   1122 Nov 18 20:31 recovery.log
  Manufacturing ad2 for 1200210 started at Mon Jun 4 17:05:32 GMT 2007
  

  rc.recovery dosyasını çalışıtıyoruz.

  [email protected] /flash/.recovery# sh rc.recovery 
  Recovery requested for disk ad2, system 940030
  Attention! Attempt to 'recover' mounted disk ad2!
  Please unmount the disk manually and then type 'exit'!
  Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
  /dev/md0c   155M  145M  6.3M  96%  /
  devfs     1.0K  1.0K   0B  100%  /dev
  procfs     4.0K  4.0K   0B  100%  /proc
  /dev/ad0s1a  226M  192M   16M  92%  /flash
  /dev/ad2s1e   66G  749M   60G   1%  /var
  Unmount ad2> 
  

  ad2 diskini seçtiğimizde taktığımız diske formatlayıp eksik dosyaları atacaktır.

  Recovery ad2 for 1200210 started at Mon Jun 4 17:05:32 GMT 2007
  1+0 records in
  1+0 records out
  512 bytes transferred in 0.000106 secs (4825806 bytes/sec)
  fdisk: WARNING line 2: number of cylinders (9964) may be out-of-range
    (must be within 1-1024 for normal BIOS operation, unless the entire disk
    is dedicated to FreeBSD)
  New filesystems have been created
  Using /flash/.recovery/hd.recovery.tgz for ad2s1e data recovery
  /dev/ad2s1e  66G  68M  61G   0%  /var
  /dev/ad2s1a 1004M  126M  798M  14%  /mnt
  
  Recovery ad2 for 940030 started at Fri Nov 18 10:30:10 PST 2011
  1+0 records in
  1+0 records out
  512 bytes transferred in 0.000431 secs (1187768 bytes/sec)
  
  fdisk: WARNING line 2: number of cylinders (9964) may be out-of-range
    (must be within 1-1024 for normal BIOS operation, unless the entire disk
    is dedicated to FreeBSD)
  New filesystems have been created
  Using /flash/.recovery/hd.recovery.tgz for ad2s1e data recovery
  /dev/ad2s1e  66G  69M  61G   0%  /var
  /dev/ad2s1a 1004M  128M  796M  14%  /mnt
  
 • windows icin üretilmiş ssl li linux e çevirmek

  İlk önce issimizden ssl i .pfx olarak export ediyoruz. http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html adresinden makinemize open ssl kuruyoruz.

  Sertifikasiz bir şekilde .pem formatına dönüştürüyoruz.

  openssl.exe pkcs12 -in publicAndprivate.pfx -nocerts -out privateKey.pem

  sertifikayı alıyoru

  openssl.exe pkcs12 -in publicAndprivate.pfx -clcerts -nokeys -out publicCert.pem

  .pem dosyasını rsa ‘ ya çeviriyoruz ve şifreden kuruluyor.

  openssl.exe rsa -in privateKey.pem -out private.pem
 • 20 saniyede 1 cron çalıştırmak

  Linux de crontab ‘ ın servisi cronda iş varmı kontrolunu 1 dakika aralıkla yapmaktadır. Diyelim ki 1 dakikadan daha kısa sürede cron çalıştırmak istiyorsak bunu 2 tane yolu mevcuttur.
  1. yol sleep ile crondaki işlemi uyutmak

  */1 * * * * /home/script
  */1 * * * * sleep 20 && /home/script
  */1 * * * * sleep 40 && /home/script

  2. yol bash script yazmak.

  #!/bin/bash
  while true
  do /home/script
  sleep 20
  done
Posts navigation