FastCGI sent in stderr: “Primary script unknown” while reading response header from upstream hatası çözümü

FastCGI sent in stderr: “Primary script unknown” while reading response header from upstream hatası çözümü

Nginx de php-fpm kullanımda FastCGI sent in stderr: “Primary script unknown” while reading response header from upstream, şeklinde bir hata alıyorsanız aşağıdaki adımları yapınız.

/etc/nginx/fastcgi.conf adında bir dosya oluşturun içersine

fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx;

fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME    $server_name;

# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;

/etc/nginx/sites-enabled/default içersine

location ~ \.php$ {
 fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
 fastcgi_index index.php;
 fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/blog.codefront.net$fastcgi_script_name;
 include    /etc/nginx/fastcgi.conf;
}

eklerseniz hatanız düzelecektir.

Author: Aykut Kalem

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir