Debian üzerine vmware tool yükleme

Debian üzerine vmware tool yükleme

apt-get install binutils gcc-4.1-base make linux-headers-$(uname -r)
mount /dev/cdrom /media/cdrom
cp /media/cdrom/VMwareTools-8.6.5-621624.tar.gz /tmp/
cd /tmp
tar xfvz /tmp/VMwareTools-8.6.5-621624.tar.gz
cd vmware-tools-distrib/
./vmware-install.pl

Author: Aykut Kalem

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir